Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Т Р А Д И Ц И ИТрадиционни културни инициативи

/събори, фестивали, конкурси и др./

в община Брацигово през 2008г.

организатор

/съорганизатор/

адрес, телефон, е-mail/

Финан
сиране

/целево, смесено/

Кратка

характе
ристика

1

6 януари - Богоявление

\църквата “св.Йоан Предтеча”.

Община Брацигово

смесено

Водосвет, литийно шествие и ритуал по освещаване на кръста

2

14януари – годишнина от рождението на Васил Петлешков.

Читалище “В. Петлешков”

Община Брацигово

целево

Тържество пред паметника на В. Петлешков.

програма

3

115 години - Брацигово град

Община Брацигово

целево

Тържествена сесия и концерт в голяма зала на читалище „В.Петлешков”

4

19 февруари – годишнина от обесването на Васил Левски.

.

Община Брацигово

смесено

Тържество пред паметника на Апостола.

програма

5

Трети март -

130 годишнина от Освобождението на България и Национален празник. на

Република България

\църквата “св.Йоан Предтеча”.

Община Брацигово.

смесено

Водосвет, литийно шествие и надбягване с коне в м. “св. Тодор”.

6

Откриване на мемориална плоча в памет на загиналите финландски войни по време на Руско-турската освободителна война

Община Брацигово

Читалище “В. Петлешков”

Младежки дом.

смесено

Тържество пред паметника на Освободителите.

Празнична програма с участници от общинските

училища

7

„Тодоровден”.

Община Брацигово

смесено

Културни прояви с участието на изпълнители и гости от страната и представители на финландското посолство

8

Общински празник “Пред хляба всички сме равни”

Община Брацигово

Училища

смесено

Културни прояви с участници от училищата и читалищата в общината, изложби

9

06 май – Гергьовден”.

СОСЗ

смесено

Сбирка на членовете на СОСЗ, дискусии

10

9 май – "Ден на Европа".

Община Брацигово

смесено

Общоградско тържество с активното участие на училища, читалище

11

„Нощ на музеите”

Градски исторически музей

смесено

Дискусии, викторини и други прояви

12.

12 май – традиционен общински “Празник-събор посветен на Априлското въстание”.

Община Брацигово.

смесено

Срещи, изложби, литературни четения с тематична насоченост

Тържества с участието на местни и гостуващи състави и формации

13.

24 май – “Ден на славянската писменост и култура”.

Община Брацигово

Читалища, Младежки дом.

смесено

Срещи, изложби, литературни четения и тържества с участието на училищата от общината

14.

“Ден на ловеца”- общоселски събор в с. Козарско.

Кметство с.Козарско.

смесено

Участие на самодейци и гости от страната.

15.

“Ден на плодородието” – общоселски събор в с. Бяга.

Кметство с.Бяга.

смесено

Участие на местни самодейни читалищни колективи.

16.

29 юни “Петровден” - общоселски събор в Равногор.

Кметство с.Равногор.

смесено

Самодейни певци и състави, гости от страната

17.

“До наборни вечери” – в с. Равногор.

Кметство с.Равногор.

смесено

Участие на самодейци и гости от страната.

18.

“Ден на родопската ягода” - с.Розово, курорт ”Розовски вриз”.

Кметство с.Розово.

смесено

Участие на местни самодейни читалищни колективи.

19.

20 юли “Илинден” - общоселски събор в с.Жребичко.

Кметство с.Жребичко.

смесено

Срещи, изложби, литературни четения

20.

Всяка втора неделя на м. август – традиционен събор-надпяване в курорт “Атолука”.

Община Брацигово, Клуб

на пенсионера, читалище

смесено

Участие на самодейни състави и гости от страната

21.

26-27 август - фестивал на изкуствата за деца и младежи “Брацигово-2008”.

Читалище“В.Петлешков”,
Младежки дом,

смесено

Участие на самодейни и професионални детски състави и гости от страната, изложби

22

26 октомври “Димитровден” – общоселски събор в с. Исперихово.

Кметство с.Исперихово.

смесено

Участие на местни самодейни читалищни колективи

23

1 Ноември - ден на народните будители

Община Брацигово

Читалище „В.Петлешков”

училища

смесено

Тържества с участието на училищата от общината и самодейни колективи

24

„При корените”- традиционна среща на брациговци живеещи извън града

Читалище „В.Петлешков”

Община Брацигово

смесено

Срещи, изложби, литературни четения на известни брациговци

25

Коледни вечери

Читалище „В.Петлешков”

Община Брацигово

смесено

Благотворителни концерти, детски празници и изложби и други изяви

           

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик