Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-192/10.05.2017г. На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ По искане от " Дуло- Георги Иванов" ЕООД за изработване на ПУП- ПРЗ

 

10-05-2017

ЗАПОВЕД № РД-192/10.05.2017г.


На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ


По искане от " Дуло- Георги Иванов" ЕООД

за изработване на ПУП- ПРЗ

    Да се изработи ПУП-ПРЗ за  УПИ I- Семеен хотел за еко туризъм, м. "Беглика" в землището на с.Равногор, общ.Брацигово съгласно  приложената скица предложение.


КМЕТ........./П/...........

 

                  /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик