Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Изменение на заповед и указания на Министъра на здравеопазването

 

27-03-2020
С прикачените документи може да се запознаете на долните линове.

Изтегли:

Заповед

Инструкции

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик