Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Покана за обществено обсъждане

 

15-02-2013
 

П  О  К   А  Н   А

 

Община Брацигово  организира обществено обсъждане на

      •1.     ОТЧЕТА ЗА КАСОВО  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2012г

•2.     ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА  БРАЦИГОВО ЗА 2013г

•3.     ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г

Обсъждането ще се проведе на 18.02.2013год. / понеделник / от 11.00 часа

В заседателната зала на Младежки дом , град Брацигово, ул. „ Христо Смирненски „ № 1 .

Общинското ръководство кани гражданите на общината, общинските съветници, кметове на населени места от общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки относно бюджета на общината за 2013г и управлението и разпореждането с общински имоти  за 2013година.

ВАСИЛ  ГЮЛЕМЕТОВ

Кмет на община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик