Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Приключи подбора на потребители за ползване на социална услуга "Осигуряване на топъл обяд"

 

09-05-2016

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд"
2014BG05FMOP001-03.02

          Комисия назначена от кмета на общината разгледа и оцени всички постъпили заявления, съгласно предварително разработени критерии. Постъпили са общо 57 бр. заявления за ползванена социалната услуга, но само 50 човека ще се възползата от нея. Услугата ще се предоставя от 09 май до 30 септември 2016г. Обядът ще приготвя и доставя ежедневно през работните дни, от кухнята на „Домашен социален патронаж" - Брацигово.

Приложение :  списък на класираните потребители

Изтегли:

Списък с одобрените потребители

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик