Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

На 01.03.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Младежки дом гр. Брацигово ще бъде проведено обществено обсъждане на ОУП

 

27-01-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 97 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Община Брацигово УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са изработени и са предмет на консултации със заинтересованата общественост Предварителен проект на Общ устройствен план на община Брацигово (ПП на ОУПО Брацигово), Доклад за Екологична оценка на ПП на ОУПО Брацигово (ДЕО ОУПО Брацигово) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони на ОУПО Брацигово (ДОСВ ОУПО Брацигово).

 

Предварителният проект на Общ устройствен план на община Брацигово, Докладът за Екологична оценка на ПП на ОУПО Брацигово и Докладът за оценка на степента на въздействие върху защитените зони на ОУПО Брацигово заедно със всички приложения към тях са публикувани на интернет страницата на община Брацигово на електронен адрес: http://www.bratsigovo.bg/documents.php?id=147

 

Предварителният проект на Общ устройствен план на община Брацигово, Докладът за Екологична оценка на ПП на ОУПО Брацигово и Докладът за оценка на степента на въздействие върху защитените зони на ОУПО Брацигово заедно със всички приложения към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден, в сграда на община Брацигово, находяща се в гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" 6а.

 

Обществено обсъждане на Предварителният проект на Общ устройствен план на община Брацигово, Докладът за Екологична оценка на ПП на ОУПО Брацигово и Докладът за оценка на степента на въздействие върху защитените зони на ОУПО Брацигово ще се проведат и в следните населени места:

1.         01.03.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Младежки дом гр. Брацигово- ет.2

Писмени становища, мнения, препоръки и въпроси по представената документация могат да се предоставят всеки работен ден,  в сграда на община Брацигово, находяща се в гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" 6а, от датата на публикуване на настоящето съобщение и в срок до 7 (седем) дни след датата на последното обществено обсъждане, но не по-късно от 09.03.2017 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик