Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Услугата „Топъл обяд“ се удължава в община Брацигово до края на 2019 година

 

21-04-2017
Услугата „Топъл обяд" се удължава в община Брацигово до края на 2019 година. Това става възможно след като кметът на Община Брацигово  г-н Петко Петков подписа допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 


На този етап всеки ден в кухнята на „Домашен социален патронаж" се приготвя топъл обяд  супа, основно и хляб  за 50 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Пещера.

Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.50 лв. за ден.  Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлизат на 83 875,00 лв. за закупуване на хранителни продукти за 50 лица и не повече от 5 619,75 лв. за административни разходи и 5 619,75 лв. за съпътстващи мерки.

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб за 50 лица. Целевата група са лица и семейства на месечно подпомагане; такива с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; както и скитащи и бездомни деца и възрастни.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик