Община Брацигово logo
Община Брацигово

На 22 Април отбелязваме Деня на Земята

 

21-04-2017

Мотото на Кампанията за Деня на Земята през 2017 г.                                              е  „Повишаване на знанията за околната среда и климата"

              Международната мрежа за отбелязване на Деня на Земята - 22 април започва глобална кампания за повишаване на знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата до Деня на Земята през 2020 г. Застъпниците на Международната мрежа за Деня на Земята са се посветили на каузата всеки ученик по света да завърши средно образование като грамотен гражданин, с достатъчно знания по въпросите за околната среда и климата, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна. Тази цел не само дава възможност за огромен напредък, но е от критична важност и изключително навременна. Подписването на Споразумението в Париж е стъпка напред към смекчаване на последиците от изменението на климата. Образованието трябва да бъде ключов елемент в тези усилия.

През следващите месеци Международната мрежа за Деня на Земята ще проведе  изследване за състоянието на политиките, свързани с повишаване на знанията по въпросите за околната среда в САЩ. Международната мрежа за Деня на Земята ще се присъедини към коалиция за сътрудничество между организации с нестопанска цел, правителствени организации и бизнес лидери в обща кампания за глобално ограмотяване по въпросите за околната среда и климата. Ограмотяването е много повече от тема на кампанията, то е глобална цел.

Приканваме ви да подкрепите включването на темите за околната среда и климата в преподавания материал в средните училища. Образованието е ключ към правилния избор, а подкрепата - към промяната.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик