Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-491/30.10.2017 г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

 

30-10-2017


Изтегли:

Заповед № РД-491/30.10.2017 г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик