Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОС"Земеделие" съобщава на заинтересованите лица , че са изготвени предварителните регистри за ползване на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

 

06-08-2018

Изтегли:

Информация отностно регистрите.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик