Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

„Да изчистим България заедно“

 

29-08-2018

Общинска администрация-Брацигово се обръща към живущите в гр. Брацигово и населените места на общината, ръководствата на фирми, учебни заведения, учреждения, политически партии и неправителствени организации, активно да се включат в инициативата, заедно да почистим обществено обособените територии в град Брацигово и населените места (паркове, градини, сервитути на пътни артерии и речни корита и други замърсени площи).

ОБЕКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:

ГРАД БРАЦИГОВО - парк „Априлци", детски площадки, спортно игрище на ул."Христо Смирненски", околовръстни пътни артерии;

С.КОЗАРСКО - центъра на селото, детска площадка, местност „Парка";

С.ИСПЕРИХОВО - републиканка пътна мрежа гр.Пловдив-Пещера, територии около градския парк и централната частта на селото

С.РАВНОГОР - района около Надина чешма, пътя към местността „Св.Илия"

С.БЯГА - кръстовището на с.Бяга - Брацигово - Пещера - Пазарджик

Инициативата ще се проведе на 15 септември (събота) от 09:00 до 12 часа.
През 2018 год. най-мащабната национална доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно" ще обедини за осми път институции, неправителствени и бизнес организации, както и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда.
Под егидата на BTV Медия Груп, цяла България ще стане част от второто масово есенно почистване у нас. Изборът на есенната дата за провеждането на тазгодишната инициатива цели отново да посрещнем зимния сезон в чиста България и да възпрепятстваме негативното въздействие, което оказват върху околната среда, затрупаните под снега отпадъци.

Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване. През 2018 bTV Media Group стана част от най-голямата гражданска инициатива в света - World Clean Up Day 2018. На 15 септември, в Световния ден на почистването, България ще чисти заедно с милиони доброволци от 150 страни. Водещата медийна група подписа меморандум за сътрудничество и се присъедини към международната гражданска организация Let's Do It Foundation.

Целите, които си поставяме и ние с участието в националната кампания, са:
• Увеличаване на почистените площи в България;

• Събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата, и транспортирането им до инсталации за сепариране, преработка и депониране;
• Мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна;
• Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците;

• Идентифициране и разпространение на добри практики за поддръжка на чиста околна среда и намаляване на отпадъците;

• Идентифициране и разпространение и стимулиране на добри практики за лесно рециклиране на отпадъци от домакинствата;

• Превръщане на рециклирането и грижата за околната среда в социално желателно поведение и повод за гордост;

Свършеното от нас ще бъде публикувано в картата на кампанията.
Картата е основен инструмент на „Да изчистим България заедно" и служи за маркиране на почистените зони и на добрите практики за намаляване на отпадъците. Тя дава отлична визуална представа за измеренията на кампанията, както и за това къде в България има най-много загрижени за околната среда граждани и добри практики за генериране на нулеви отпадъци.

Всички организирани групи, желаещи да участват в инициативата, е необходимо да подадат заявка на сайта на Община Брацигово или на фронт-офиса на Общинска администрация - Брацигово, на ул."Атанас Кабов" №6 а.

Информацията е необходима за създаване на организация по обезпечаването на необходимите помощни материали (чували, ръкавици) и създаване организация за своевременно извозване на събраните отпадъци.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик