Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

13-05-2019
     ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕЛЕКЦИЯ ПЛОВДИВ уведомява всички пчелари да предприемат необходимите мерки, тъй като по железопътната линия и прилежащите й гари, ще се извърши третиране с хербициди за справяне с нежелана плевелна растителност по железопътната линия и гарите, като третирането се извършва преди обед /от 9.00 часа до 12.00 часа/, при определения план - график, както следва:

 

Пореден номер

Междугарие/гара

Брой дни

Дата

№ жп линия

1

КРИЧИМ - БРАЦИГОВО

1

20.05.2019г.

18

2

БРАЦИГОВО - ПЕЩЕРА

1

21.05.2019г.

18

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик