Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Относно:Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

 

17-12-2019
Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг" ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата час
от до
1 1000366031 ДЕТСКА ГРАДИНА С. РАВНОГОР, УЛ. . 0, *246 3166146 20.12.2019 09:00 16:00
2 1000366031 УЧИЛИЩЕОТЕЦ ПАИСИЙ С. РАВНОГОР, УЛ. . 0, *18 3166140 20.12.2019 09:00 16:00
3 1000366031 ИНТЕРНАТ С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, *358 3166070 20.12.2019 09:00 16:00
4 1000366031 УЧЕНИЧ.РАБОТИЛНИЦА С. РОЗОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. . 0, *74 3166687 20.12.2019 09:00 16:00

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик